اخبار شرکت

اطلاعیه اولین مجمع عمومی سالانه شرکت

اطلاعیه اولین مجمع عمومی سالانه شرکت

اولین مجمع عمومی سالانه شرکت در تاریخ 1403/04/12 در محل دفتر شرکت، برگزار میگردد.
تعیین رئیس هیئت مدیره جدید شرکت

تعیین رئیس هیئت مدیره جدید شرکت

انتصاب آقای محمود توکلی به ریاست هیئت مدیره شرکت
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

بسمه تعالی ((صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول)) مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این ...
عملکرد شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام در یکساله 1401

عملکرد شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام در یکساله 1401

عملکرد شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام در یکساله 1401
انتصاب مهندس محمود توکلی

انتصاب مهندس محمود توکلی

با توجه به سوابق ارزشمند، تعهد و تخصص حضرتعالی، بدینوسیله شما را به عنوان معاون مهندسی شرکت تعاونی خ...
انتصاب مهندس ناصر سالمی

انتصاب مهندس ناصر سالمی

با توجه به سوابق ارزشمند، تعهد و تخصص حضرتعالی، بدینوسیله شما را به عنوان معاون فنی شرکت تعاونی خدما...
انتصاب دکتر ولی بختیاری

انتصاب دکتر ولی بختیاری

با توجه به سوابق ارزشمند، تعهد و تخصص حضرتعالی، بدینوسیله شما را به عنوان معاون بازرگانی شرکت تعاونی...
ثبت تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور

ثبت تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور

آگهي تغييرات شرکت خدمات بندري و دريايي آکام شرکت تعاوني به شماره ثبت ۵۸۰۳۴۰ و شناسه ملي ۱۴۰۱۰۱۳۸۳۵۲
شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی
Follow Us

Donec sit amet posuere neque. Etiam eget tincidunt tellus, viverra porta felis.


حقوق این سایت برای شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام محفوظ است.
DNN