به وبسایت آکام خوش آمدید

شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام

آآ

معرفی اعضای هیئت مدیره آکام

مهندس محمود توکلی

رئیس هیئت مدیره و معاون مهندسی

مهندس ناصر سالمی

عضو هیئت مدیره و معاون فنی

دکتر ولی بختیاری

عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی

هادی خراسانی کیا

عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره

علی بلندکردار

عضو هیئت مدیره

مجید دانش کمال

مدیرعامل شرکت

آخرین اخبار شرکت

انتصاب مهندس محمود توکلی

انتصاب مهندس محمود توکلی

یکشنبه, 05 , 1401
با توجه به سوابق ارزشمند، تعهد و تخصص حضرتعالی، بدینوسیله شما را به عنوان معاون مهندسی شرکت تعاونی خدمات دریایی و دریایی آکام منصوب می نمایم.
انتصاب مهندس ناصر سالمی

انتصاب مهندس ناصر سالمی

یکشنبه, 05 , 1401
با توجه به سوابق ارزشمند، تعهد و تخصص حضرتعالی، بدینوسیله شما را به عنوان معاون فنی شرکت تعاونی خدمات دریایی و دریایی آکام منصوب می نمایم.
انتصاب دکتر ولی بختیاری

انتصاب دکتر ولی بختیاری

یکشنبه, 03 , 1401
با توجه به سوابق ارزشمند، تعهد و تخصص حضرتعالی، بدینوسیله شما را به عنوان معاون بازرگانی شرکت تعاونی خدمات دریایی و دریایی آکام منصوب می نمایم.
شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی
Follow Us

Donec sit amet posuere neque. Etiam eget tincidunt tellus, viverra porta felis.


حقوق این سایت برای شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام محفوظ است.
DNN