اخبار شرکت

ثبت تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور

ﺳﻪشنبه 03 اسفند 1400

آگهي تغييرات شرکت خدمات بندري و دريايي آکام شرکت تعاوني به شماره ثبت ۵۸۰۳۴۰ و شناسه ملي ۱۴۰۱۰۱۳۸۳۵۲

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1400/09/17 و مجوز شماره 002/30/150761 مورخ 1400/10/07 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد :

کريم جعفري به شماره ملي ۱۸۸۱۰۳۰۳۹۳ به سمت رئيس هيات مديره و هادي خراساني کيا به شماره ملي ۲۷۵۴۵۸۹۱۸۱ به سمت نائب رئيس هيات مديره و ولي بختياري به شماره ملي ۰۴۵۱۰۷۰۵۵۰ به سمت منشي هيات مديره و مجيد دانش کمال با شماره ملي ۰۰۳۶۸۶۴۲۷۷ به سمت مديرعامل براي باقيمانده تصدي هيات مديره انتخاب شدند .

چکها و اسناد تعهدآور شرکت، پس از تصويب هيات مديره با امضاي مجيد دانش کمال ( مديرعامل ) با امضاي ثابت و کريم جعفري ( سمت رئيس هيات مديره ) و مهر شرکت معتبر و در غياب کريم جعفري ( سمت رئيس هيات مديره ) ، با امضاي هادي خراساني کيا ( سمت: نائب رئيس هيات مديره ) معتبر خواهد بود و اوراق عادي با امضاء مجيد دانش کمال ( مديرعامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.


مجید دانش کمال
امتیاز:

ارسال دیدگاه‌ها‌


Website

CAPTCHA image
کد امنیتی را وارد نمایید:

دیدگاه‌ها‌


در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی
Follow Us

Donec sit amet posuere neque. Etiam eget tincidunt tellus, viverra porta felis.


حقوق این سایت برای شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام محفوظ است.
DNN