گالری تصاویر

جلسه هم اندیشی اعضای هیئت مدیره شرکت آکام ( جامعه ایثارگران سازمان) و رئیس امور ایثارگران سازمان با مدیر عامل محترم سازمان

هم اندیشی با آقای قاسمی معاون محترم دریایی بندر بوشهر با هیئت مدیره شرکت آکام

هم اندیشی با آقای عبدالسعید عباسی، معاون محترم بندری و اقتصادی بندر بوشهر با هیئت مدیره شرکت آکام

جلسه هم اندیشی اعضای هیئت مدیره شرکت آکام با مدیر کل وقت بندر امیر آباد جناب آقای انزان پور

هم اندیشی با هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مؤظفین سازمان بنادر و دریانوردی با هیئت مدیره شرکت آکام

هم اندیشی با آقای مهندس صدراله بهرامی، معاون محترم مهندسی و عمران بندر امام خمینی(ره)

 با هیئت مدیره شرکت آکام

هم اندیشی با آقای مهندس ابراهیمی، رئیس اداره ساختمان بندر امام خمینی(ره) با هیئت مدیره شرکت آکام

هم اندیشی با آقای مهندس صادقی، رئیس اداره تجهیزات دریایی بندر امام خمینی(ره) با هیئت مدیره شرکت آکام

هم اندیشی با آقای داوود چگینی، معاون محترم امور بندری و اقتصادی بندر امام خمینی(ره) 

با هیئت مدیره شرکت آکام

هم اندیشی با آقای مهندس برنجی، سرمایه گذار بندر امام خمینی(ره) با هیئت مدیره شرکت آکام

هم اندیشی هیئت مدیره شرکت آکام با رئیس محترم صندوق بازنشستگی سازمان و هیئت مدیره کانون بازنشستگی و مؤظفین تهران و بندر انزلی

شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی
Follow Us

Donec sit amet posuere neque. Etiam eget tincidunt tellus, viverra porta felis.


حقوق این سایت برای شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام محفوظ است.
Empty
Click + to add content
DNN