گالری تصاویر

جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره شرکت آکام ( جامعه ایثارگران سازمان) و رئیس امور ایثارگران سازمان با مدیر عامل محترم سازمان

هم اندیشی با آقای قاسمی معاون محترم دریایی بندر بوشهر با هیأت مدیره شرکت آکام

هم اندیشی با آقای قاسمی معاون محترم دریایی بندر بوشهر با هیأت مدیره شرکت آکام
هم اندیشی با آقای قاسمی معاون محترم دریایی بندر بوشهر با هیأت مدیره شرکت آکام

هم اندیشی با آقای عبدالسعید عباسی، معاون محترم بندری و اقتصادی بندر بوشهر با هیأت مدیره شرکت آکام

هم اندیشی با آقای عبدالسعید عباسی، معاون محترم بندری و اقتصادی بندر بوشهر با هیأت مدیره شرکت آکام
هم اندیشی با آقای عبدالسعید عباسی، معاون محترم بندری و اقتصادی بندر بوشهر با هیأت مدیره شرکت آکام
هم اندیشی با آقای عبدالسعید عباسی، معاون محترم بندری و اقتصادی بندر بوشهر با هیأت مدیره شرکت آکام
هم اندیشی با آقای عبدالسعید عباسی، معاون محترم بندری و اقتصادی بندر بوشهر با هیأت مدیره شرکت آکام
شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی
Follow Us

Donec sit amet posuere neque. Etiam eget tincidunt tellus, viverra porta felis.


حقوق این سایت برای شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام محفوظ است.
Empty
Click + to add content
DNN